Iland i plural

Iland är ordet.

Plural för iland är ilande, ilandene, ilandes och ilandenes.

Vad är plural för iland?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet iland. Plural av iland är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet iland.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet iland. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet iland har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder iland?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av iland så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/iland

Du kan också söka efter iland direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=iland

Mer information om ordet iland:

Ordet iland består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på iland?

Följande ord rimmar med iland: and, tand, band, vand, sand, hand, rand, land, bland, brand, grand, inland, invand, Irland, Nyland.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 13 ord som på något sätt liknar ordet iland Här kommer de tio första: filande, frilandsodling, ilande, pilande, skamfilande, stilande, swaziländare, swaziländsk, swaziländska och thailändare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord