Tand i plural

Tand är ordet.

Plural för tand är tänder, tänderna, tänders och tändernas.

Vad är plural för tand?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tand. Plural av tand är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tand.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tand. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tand har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tand?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tand så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tand

Du kan också söka efter tand direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tand

Mer information om ordet tand:

Ordet tand består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till tand:

Tand har dessa synonymer: gadd

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tand, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tand?

Följande ord rimmar med tand: and, band, vand, sand, hand, rand, land, bland, iland, brand, grand, inland, invand, Irland, Nyland.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 445 ord som på något sätt liknar ordet tand Här kommer de tio första: äggläggande tandkarp, aggregationstillstånd, äktande, aktande, allvetande, ältande, andningsstillestånd, änkestånd, anrättande och anstånd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord