Äggläggande tandkarp i plural

Äggläggande tandkarp är ordet.

Plural för äggläggande tandkarp är äggläggande tandkarpar, äggläggande tandkarparna, äggläggande tandkarpars och äggläggande tandkarparnas.

Vad är plural för äggläggande tandkarp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet äggläggande tandkarp. Plural av äggläggande tandkarp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet äggläggande tandkarp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet äggläggande tandkarp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet äggläggande tandkarp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder äggläggande tandkarp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av äggläggande tandkarp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/äggläggande tandkarp

Du kan också söka efter äggläggande tandkarp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=äggläggande tandkarp

Mer information om ordet äggläggande tandkarp:

Ordet äggläggande tandkarp består allt som allt av 19 bokstäver, eller 20 om man även räknar mellanslagen. Det totala antalet konsonanter av de 19 bokstäverna är 13, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 6.

Vad rimmar på äggläggande tandkarp?

Följande ord rimmar med äggläggande tandkarp: karp, tarp, varp, warp, skarp, oskarp, notvarp, tandkarp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord