Anarkist i plural

Anarkist är ordet.

Plural för anarkist är anarkister, anarkisterna, anarkisters och anarkisternas.

Vad är plural för anarkist?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet anarkist. Plural av anarkist är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet anarkist.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet anarkist. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet anarkist har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder anarkist?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av anarkist så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/anarkist

Du kan också söka efter anarkist direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=anarkist

Mer information om ordet anarkist:

Ordet anarkist består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på anarkist?

Följande ord rimmar med anarkist: list, mist, pist, sist, vist, brist, deist, frist, geist, gnist, kpist, kvist, qvist, Qvist, teist.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet anarkist: anarkistisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord