Rad i plural

Rad är ordet.

Plural för rad är rader, raderna, raders och radernas.

Vad är plural för rad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rad. Plural av rad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rad

Du kan också söka efter rad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rad

Mer information om ordet rad:

Ordet rad består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till rad:

Rad har dessa synonymer: länga

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rad?

Följande ord rimmar med rad: bad, kad, mad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad, evad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 932 ord som på något sätt liknar ordet rad Här kommer de tio första: abdikerad, abonnerad, aborterad, absorberad, abstraherad, acaciaträd, accelererad, accentuerad, accepterad och acklimatiserad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord