Dopp i plural

Dopp är ordet.

Plural för dopp är dopp, doppen, dopps och doppens.

Vad är plural för dopp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dopp. Plural av dopp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dopp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dopp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dopp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dopp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dopp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dopp

Du kan också söka efter dopp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dopp

Mer information om ordet dopp:

Ordet dopp består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till dopp:

Dopp har dessa synonymer: bad

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet dopp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på dopp?

Följande ord rimmar med dopp: opp, hopp, kopp, lopp, mopp, sopp, topp, dropp, flopp, knopp, kropp, propp, snopp, stopp, anlopp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 13 ord som på något sätt liknar ordet dopp Här kommer de tio första: dopparda, doppardag, doppareda, dopparedag, dopping, dopplereffekt, doppsko, gråhakedopping, skäggdopping och slidöppning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord