Kropp i plural

Kropp är ordet.

Plural för kropp är kroppar, kropparna, kroppars och kropparnas.

Vad är plural för kropp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kropp. Plural av kropp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kropp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kropp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kropp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kropp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kropp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kropp

Du kan också söka efter kropp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kropp

Mer information om ordet kropp:

Ordet kropp består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till kropp:

Kropp har dessa synonymer: anatomi, lekamen

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kropp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kropp?

Följande ord rimmar med kropp: opp, dopp, hopp, kopp, lopp, mopp, sopp, topp, dropp, flopp, knopp, propp, snopp, stopp, anlopp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 40 ord som på något sätt liknar ordet kropp Här kommer de tio första: antikropp, antikroppstest, astralkropp, blodkropp, cellkropp, ciliarkropp, djurkropp, flygkropp, flygplanskropp och förkroppning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord