Topp i plural

Topp är ordet.

Plural för topp är toppar, topparna, toppars och topparnas.

Vad är plural för topp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet topp. Plural av topp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet topp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet topp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet topp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder topp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av topp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/topp

Du kan också söka efter topp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=topp

Mer information om ordet topp:

Ordet topp består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till topp:

Topp har dessa synonymer: klimax, linne, tröja, udd

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet topp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på topp?

Följande ord rimmar med topp: opp, dopp, hopp, kopp, lopp, mopp, sopp, dropp, flopp, knopp, kropp, propp, snopp, stopp, anlopp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 51 ord som på något sätt liknar ordet topp Här kommer de tio första: anställningsstopp, återanställningsstopp, bergstopp, bergtopp, dygnetruntöppen, entoppig, fingertopp, fjälltopp, grantopp och istoppstäcke.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord