Knopp i plural

Knopp är ordet.

Plural för knopp är knoppar, knopparna, knoppars och knopparnas.

Vad är plural för knopp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knopp. Plural av knopp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knopp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knopp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knopp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knopp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knopp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knopp

Du kan också söka efter knopp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knopp

Mer information om ordet knopp:

Ordet knopp består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till knopp:

Knopp har dessa synonymer: huvud, skalle

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet knopp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på knopp?

Följande ord rimmar med knopp: opp, dopp, hopp, kopp, lopp, mopp, sopp, topp, dropp, flopp, kropp, propp, snopp, stopp, anlopp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet knopp: desmeknopp, fetknopp, klippfetknopp, knoppmaskros, skogsfetknopp, slemknopp och vaxfetknopp.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord