Hopp i plural

Hopp är ordet.

Plural för hopp är hopp, hoppen, hopps och hoppens.

Vad är plural för hopp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hopp. Plural av hopp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hopp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hopp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hopp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hopp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hopp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hopp

Du kan också söka efter hopp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hopp

Mer information om ordet hopp:

Ordet hopp består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till hopp:

Hopp har dessa synonymer: framtidstro, förhoppning, förväntan, skutt, språng, önskan

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hopp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hopp?

Följande ord rimmar med hopp: opp, dopp, kopp, lopp, mopp, sopp, topp, dropp, flopp, knopp, kropp, propp, snopp, stopp, anlopp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 43 ord som på något sätt liknar ordet hopp Här kommer de tio första: alvargräshoppa, avhopp, avhoppare, backhoppare, backhoppning, fallskärmshoppare, fjällgräshoppa, förhoppning, förhoppningsfull och gräshoppa.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord