Stopp i plural

Stopp är ordet.

Plural för stopp är stopp, stoppen, stopps och stoppens.

Vad är plural för stopp?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stopp. Plural av stopp är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stopp.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stopp. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stopp har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stopp?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stopp så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stopp

Du kan också söka efter stopp direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stopp

Mer information om ordet stopp:

Ordet stopp består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till stopp:

Stopp har dessa synonymer: halt, uppehåll

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stopp, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stopp?

Följande ord rimmar med stopp: opp, dopp, hopp, kopp, lopp, mopp, sopp, topp, dropp, flopp, knopp, kropp, propp, snopp, anlopp.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 19 ord som på något sätt liknar ordet stopp Här kommer de tio första: anställningsstopp, återanställningsstopp, bergstopp, istoppstäcke, motorstopp, säljstopp, stoppdatum, stoppgarn, stoppkodon och stoppljus.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord