Idiotisk i plural

Idiotisk är ordet.

Plural för idiotisk är idiotiska.

Vad är plural för idiotisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet idiotisk. Plural av idiotisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet idiotisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet idiotisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet idiotisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder idiotisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av idiotisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/idiotisk

Du kan också söka efter idiotisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=idiotisk

Mer information om ordet idiotisk:

Ordet idiotisk består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till idiotisk:

Idiotisk har dessa synonymer: befängd, dum, dumbom, dåraktig, fån, imbecill, stollig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet idiotisk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på idiotisk?

Följande ord rimmar med idiotisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, ugrisk, votisk, syrisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord