Pisk i plural

Pisk är ordet.

Plural för pisk är pisk, pisken, pisks och piskens.

Vad är plural för pisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pisk. Plural av pisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pisk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder pisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pisk

Du kan också söka efter pisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pisk

Mer information om ordet pisk:

Ordet pisk består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till pisk:

Pisk har dessa synonymer: stryk

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet pisk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på pisk?

Följande ord rimmar med pisk: disk, fisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk, eolisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 34 ord som på något sätt liknar ordet pisk Här kommer de tio första: atypisk, dystopisk, episk, episkop, episkopal, etiopisk, etiopiska, filantropisk, genompiskad och guadeloupisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord