Fisk i plural

Fisk är ordet.

Plural för fisk är fiskar, fiskarna, fiskars och fiskarnas.

Vad är plural för fisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fisk. Plural av fisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fisk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fisk

Du kan också söka efter fisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fisk

Mer information om ordet fisk:

Ordet fisk består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till fisk:

Fisk har dessa synonymer: firre, stör

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fisk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fisk?

Följande ord rimmar med fisk: disk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk, eolisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 102 ord som på något sätt liknar ordet fisk Här kommer de tio första: akvariefisk, apokryfisk, årstidsfisk, autobiografisk, benfisk, bergsfiskal, biografisk, bläckfisk, blobfisk och bottenfisk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord