Episk i plural

Episk är ordet.

Plural för episk är episka.

Vad är plural för episk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet episk. Plural av episk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet episk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet episk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet episk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder episk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av episk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/episk

Du kan också söka efter episk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=episk

Mer information om ordet episk:

Ordet episk består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på episk?

Följande ord rimmar med episk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, etisk, frisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk, eolisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet episk: episkop och episkopal.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord