Frisk i plural

Frisk är ordet.

Plural för frisk är friska.

Vad är plural för frisk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet frisk. Plural av frisk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet frisk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet frisk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet frisk har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder frisk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av frisk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/frisk

Du kan också söka efter frisk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=frisk

Mer information om ordet frisk:

Ordet frisk består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till frisk:

Frisk har dessa synonymer: kry, sund, välmående

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet frisk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på frisk?

Följande ord rimmar med frisk: disk, fisk, pisk, risk, arisk, episk, etisk, Frisk, grisk, irisk, smisk, attisk, basisk, cynisk, eolisk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 9 ord som på något sätt liknar ordet frisk: friskförklarad, friskförklarande, friskola, friskvårdskonsulent, hurtfrisk, ofrisk, skojfrisk, tillfrisknande och uppfriskande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord