Sund i plural

Sund är ordet.

Plural för sund är sund, sunden, sunds och sundens.

Vad är plural för sund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sund. Plural av sund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sund

Du kan också söka efter sund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sund

Mer information om ordet sund:

Ordet sund består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till sund:

Sund har dessa synonymer: frisk, hälsobefrämjande, hälsosam, kry, nyttig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sund?

Följande ord rimmar med sund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet sund: beslutsunderlag, bordsunderlägg, dansundervisning, opinionsundersökning, Östersundsbo, osund, skrivbordsunderlägg och vallokalsundersökning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord