Lund i plural

Lund är ordet.

Plural för lund är lunder, lunderna, lunders och lundernas.

Vad är plural för lund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lund. Plural av lund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lund

Du kan också söka efter lund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lund

Mer information om ordet lund:

Ordet lund består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till lund:

Lund har dessa synonymer: skogsdunge

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet lund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på lund?

Följande ord rimmar med lund: hund, kund, Lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 24 ord som på något sätt liknar ordet lund Här kommer de tio första: akacielund, annorlundahet, björklund, blundande, blunder, flundra, hälleflundra, helgeflundra, julgransplundring och Lundabo.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord