Grund i plural

Grund är ordet.

Plural för grund är grund, grunden, grunds och grundens.

Vad är plural för grund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet grund. Plural av grund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet grund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet grund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet grund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder grund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av grund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/grund

Du kan också söka efter grund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=grund

Mer information om ordet grund:

Ordet grund består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till grund:

Grund har dessa synonymer: bas, fundament, fäste, huvudsak, stomme, underlag, ytlig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet grund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på grund?

Följande ord rimmar med grund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 49 ord som på något sätt liknar ordet grund Här kommer de tio första: abborrgrund, avgrund, bakgrund, bakgrundsbild, bakgrundsfärg, bakgrundsljud, begrundande, berggrund, bevekelsegrund och förgrund.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord