Bevekelsegrund i plural

Bevekelsegrund är ordet.

Plural för bevekelsegrund är bevekelsegrunder, bevekelsegrunderna, bevekelsegrunders och bevekelsegrundernas.

Vad är plural för bevekelsegrund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bevekelsegrund. Plural av bevekelsegrund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bevekelsegrund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bevekelsegrund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bevekelsegrund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bevekelsegrund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bevekelsegrund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bevekelsegrund

Du kan också söka efter bevekelsegrund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bevekelsegrund

Mer information om ordet bevekelsegrund:

Ordet bevekelsegrund består allt som allt av 14 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 14 bokstäverna är 9, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till bevekelsegrund:

Bevekelsegrund har dessa synonymer: incitament, motiv

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bevekelsegrund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bevekelsegrund?

Följande ord rimmar med bevekelsegrund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord