Incitament i plural

Incitament är ordet.

Plural för incitament är incitament, incitamenten, incitaments och incitamentens.

Vad är plural för incitament?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet incitament. Plural av incitament är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet incitament.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet incitament. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet incitament har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder incitament?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av incitament så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/incitament

Du kan också söka efter incitament direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=incitament

Mer information om ordet incitament:

Ordet incitament består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till incitament:

Incitament har dessa synonymer: bevekelsegrund

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet incitament, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på incitament?

Följande ord rimmar med incitament: cent, gent, Kent, lent, ment, rent, sent, tent, agent, ident, klent, tjent, absent, accent, advent.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet incitament: incitamentsstruktur.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord