Agent i plural

Agent är ordet.

Plural för agent är agenter, agenterna, agenters och agenternas.

Vad är plural för agent?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet agent. Plural av agent är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet agent.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet agent. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet agent har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder agent?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av agent så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/agent

Du kan också söka efter agent direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=agent

Mer information om ordet agent:

Ordet agent består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till agent:

Agent har dessa synonymer: ombud, representant, spion

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet agent, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på agent?

Följande ord rimmar med agent: cent, gent, Kent, lent, ment, rent, sent, tent, ident, klent, tjent, absent, accent, advent, cedent.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet agent: agentur.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord