Accent i plural

Accent är ordet.

Plural för accent är accenter, accenterna, accenters och accenternas.

Vad är plural för accent?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet accent. Plural av accent är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet accent.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet accent. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet accent har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder accent?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av accent så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/accent

Du kan också söka efter accent direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=accent

Mer information om ordet accent:

Ordet accent består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till accent:

Accent har dessa synonymer: brytning, uttal

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet accent, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på accent?

Följande ord rimmar med accent: cent, gent, Kent, lent, ment, rent, sent, tent, agent, ident, klent, tjent, absent, advent, cedent.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet accent: accenttecken, accentuerad, accentuerande, accentuering, oaccentuerad, tvåstavighetsaccent och tvåtoppsaccent.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord