Accentuering i plural

Accentuering är ordet.

Plural för accentuering är accentueringar, accentueringarna, accentueringars och accentueringarnas.

Vad är plural för accentuering?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet accentuering. Plural av accentuering är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet accentuering.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet accentuering. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet accentuering har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder accentuering?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av accentuering så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/accentuering

Du kan också söka efter accentuering direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=accentuering

Mer information om ordet accentuering:

Ordet accentuering består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till accentuering:

Accentuering har dessa synonymer: betoning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet accentuering, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på accentuering?

Följande ord rimmar med accentuering: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord