Aning i plural

Aning är ordet.

Plural för aning är aningar, aningarna, aningars och aningarnas.

Vad är plural för aning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet aning. Plural av aning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet aning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet aning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet aning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder aning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/aning

Du kan också söka efter aning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aning

Mer information om ordet aning:

Ordet aning består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till aning:

Aning har dessa synonymer: förmodan, förnimmelse, förutsäga, känning, susning, tillstymmelse

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet aning, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på aning?

Följande ord rimmar med aning: ding, king, ring, ting, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 44 ord som på något sätt liknar ordet aning Här kommer de tio första: aningslös, åttavåningshus, betjäning, bohusläning, bottenvåning, envåningshus, femvåningshus, flervåningshus, förläning och förmaning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord