Boning i plural

Boning är ordet.

Plural för boning är boningar, boningarna, boningars och boningarnas.

Vad är plural för boning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet boning. Plural av boning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet boning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet boning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet boning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder boning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av boning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/boning

Du kan också söka efter boning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=boning

Mer information om ordet boning:

Ordet boning består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till boning:

Boning har dessa synonymer: bostad, hem, hemvist, hus, residens

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet boning, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på boning?

Följande ord rimmar med boning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord