Hem i plural

Hem är ordet.

Plural för hem är hem, hemmen, hems och hemmens.

Vad är plural för hem?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hem. Plural av hem är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hem.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hem. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hem har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hem?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hem så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hem

Du kan också söka efter hem direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hem

Mer information om ordet hem:

Ordet hem består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till hem:

Hem har dessa synonymer: boning, boplats, bostad, hushåll, lya, revir

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hem, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hem?

Följande ord rimmar med hem: em, dem, fem, gem, lem, mem, rem, vem, hvem, item, poem, slem, them, tvem, bohem.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 122 ord som på något sätt liknar ordet hem Här kommer de tio första: ålderdomshem, åldringshem, alkoholisthem, arbetarhem, avhemligande, barndomshem, barnhem, bohem, cacheminne och chemisett.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord