Gem i plural

Gem är ordet.

Plural för gem är gem, gemen, gems och gemens.

Vad är plural för gem?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gem. Plural av gem är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gem.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gem. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gem har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gem?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gem så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gem

Du kan också söka efter gem direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gem

Mer information om ordet gem:

Ordet gem består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till gem:

Gem har dessa synonymer: klammer, pappersklämma

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gem, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gem?

Följande ord rimmar med gem: em, dem, fem, hem, lem, mem, rem, vem, hvem, item, poem, slem, them, tvem, bohem.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 26 ord som på något sätt liknar ordet gem Här kommer de tio första: arbetsgemenskap, arrangemang, balkangemsrot, changemang, engagemang, fogemorfem, gemak, gemål, gemen och gemensam.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord