Lem i plural

Lem är ordet.

Plural för lem är lemmar, lemmarna, lemmars och lemmarnas.

Vad är plural för lem?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lem. Plural av lem är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lem.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lem. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lem har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lem?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lem så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lem

Du kan också söka efter lem direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lem

Mer information om ordet lem:

Ordet lem består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på lem?

Följande ord rimmar med lem: em, dem, fem, gem, hem, mem, rem, vem, hvem, item, poem, slem, them, tvem, bohem.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 100 ord som på något sätt liknar ordet lem Här kommer de tio första: alkoholproblem, allemansrätt, binamnselement, blemma, bränslemätare, clementin, dilemma, element, elementär och elementarande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord