Item i plural

Item är ordet.

Plural för item är item, itemen, items och itemens.

Vad är plural för item?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet item. Plural av item är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet item.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet item. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet item har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder item?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av item så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/item

Du kan också söka efter item direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=item

Mer information om ordet item:

Ordet item består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på item?

Följande ord rimmar med item: em, dem, fem, gem, hem, lem, mem, rem, vem, hvem, poem, slem, them, tvem, bohem.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet item: vitemaljerad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord