Bränslemätare i plural

Bränslemätare är ordet.

Plural för bränslemätare är bränslemätare, bränslemätarna, bränslemätares och bränslemätarnas.

Vad är plural för bränslemätare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bränslemätare. Plural av bränslemätare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bränslemätare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bränslemätare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bränslemätare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bränslemätare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bränslemätare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bränslemätare

Du kan också söka efter bränslemätare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bränslemätare

Mer information om ordet bränslemätare:

Ordet bränslemätare består allt som allt av 13 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 13 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på bränslemätare?

Följande ord rimmar med bränslemätare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord