Gemen i plural

Gemen är ordet.

Plural för gemen är gemena.

Vad är plural för gemen?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gemen. Plural av gemen är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gemen.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gemen. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gemen har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder gemen?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gemen så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gemen

Du kan också söka efter gemen direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gemen

Mer information om ordet gemen:

Ordet gemen består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till gemen:

Gemen har dessa synonymer: elak, illvillig, nedrig, ondsint

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gemen, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gemen?

Följande ord rimmar med gemen: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, ren, sen, ten, ven, Ven, yen, zen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet gemen: arbetsgemenskap, gemensam, gemenskap, logement, regemente och samhällsgemensam.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord