Ren i plural

Ren är ordet.

Plural för ren är rena.

Vad är plural för ren?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ren. Plural av ren är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ren.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ren. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ren har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder ren?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ren så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ren

Du kan också söka efter ren direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ren

Mer information om ordet ren:

Ordet ren består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 9 synonymer inlagda.

Synonymer till ren:

Ren har dessa synonymer: fläckfri, fräsch, hovdjur, hygienisk, obefläckad, ofläckad, proper, pur, sanitär

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ren, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ren?

Följande ord rimmar med ren: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, sen, ten, ven, Ven, yen, zen, amen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 239 ord som på något sätt liknar ordet ren Här kommer de tio första: adrenalinkick, adrenerg, afferent, arena, ärende, arendsk, arrendator, arrende, arrenderande och avskuren.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord