Pur i plural

Pur är ordet.

Plural för pur är pura.

Vad är plural för pur?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pur. Plural av pur är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pur.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pur. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pur har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder pur?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pur så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pur

Du kan också söka efter pur direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pur

Mer information om ordet pur:

Ordet pur består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till pur:

Pur har dessa synonymer: ny, ren

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet pur, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på pur?

Följande ord rimmar med pur: ur, bur, dur, fur, Fur, gur, hur, kur, lur, mur, sur, tur, asur, azur, bjur.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 23 ord som på något sätt liknar ordet pur Här kommer de tio första: potpurri, puré, purism, purist, puritan, puritansk, purjolök, purken, purkinjefiber och purpurblad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord