Lur i plural

Lur är ordet.

Plural för lur är lurar, lurarna, lurars och lurarnas.

Vad är plural för lur?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lur. Plural av lur är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lur.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lur. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lur har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lur?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lur så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lur

Du kan också söka efter lur direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lur

Mer information om ordet lur:

Ordet lur består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till lur:

Lur har dessa synonymer: horn, slummer

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet lur, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på lur?

Följande ord rimmar med lur: ur, bur, dur, fur, Fur, gur, hur, kur, mur, pur, sur, tur, asur, azur, bjur.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 45 ord som på något sätt liknar ordet lur Här kommer de tio första: ailurofobi, blurrad, bondlurk, bonnlurk, buslur, coelurosaurie, digitalur, faluröd, filur och hörlur.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord