Ur i plural

Ur är ordet.

Plural för ur är ur, uren, urs och urens.

Vad är plural för ur?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ur. Plural av ur är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ur.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ur. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ur har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ur?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ur så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ur

Du kan också söka efter ur direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ur

Mer information om ordet ur:

Ordet ur består allt som allt av 2 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 2 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till ur:

Ur har dessa synonymer: klocka, rova, utav

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ur, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ur?

Följande ord rimmar med ur: bur, dur, fur, Fur, gur, hur, kur, lur, mur, pur, sur, tur, asur, azur, bjur.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1019 ord som på något sätt liknar ordet ur Här kommer de tio första: abbreviatur, abiturient, abiturientklass, abjuration, absurd, absurditet, ackurat, affärsjurist, agentur och ailurofobi.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord