Mur i plural

Mur är ordet.

Plural för mur är murar, murarna, murars och murarnas.

Vad är plural för mur?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mur. Plural av mur är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mur.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mur. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mur har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mur?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mur så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mur

Du kan också söka efter mur direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mur

Mer information om ordet mur:

Ordet mur består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till mur:

Mur har dessa synonymer: barriär

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mur, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mur?

Följande ord rimmar med mur: ur, bur, dur, fur, Fur, gur, hur, kur, lur, pur, sur, tur, asur, azur, bjur.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 40 ord som på något sätt liknar ordet mur Här kommer de tio första: alpmurmeldjur, amurfalk, amurtiger, amurtrast, betongmur, fästningsmur, försvarsmur, frimurarbarn, frimurare och hjärtmur.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord