Tur i plural

Tur är ordet.

Plural för tur är turer, turerna, turers och turernas.

Vad är plural för tur?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tur. Plural av tur är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tur.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tur. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tur har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tur?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tur så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tur

Du kan också söka efter tur direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tur

Mer information om ordet tur:

Ordet tur består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 13 synonymer inlagda.

Synonymer till tur:

Tur har dessa synonymer: flax, flyt, färd, resa, runda, rundvandring, röta, sväng, tripp, utflykt, utfärd, vandring, åkning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tur, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tur?

Följande ord rimmar med tur: ur, bur, dur, fur, Fur, gur, hur, kur, lur, mur, pur, sur, asur, azur, bjur.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 258 ord som på något sätt liknar ordet tur Här kommer de tio första: abbreviatur, abiturient, abiturientklass, agentur, åktur, ångturbin, apparatur, applikatur, appretur och arkitektur.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord