Bohem i plural

Bohem är ordet.

Plural för bohem är bohemer, bohemerna, bohemers och bohemernas.

Vad är plural för bohem?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bohem. Plural av bohem är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bohem.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bohem. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bohem har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bohem?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bohem så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bohem

Du kan också söka efter bohem direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bohem

Mer information om ordet bohem:

Ordet bohem består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på bohem?

Följande ord rimmar med bohem: em, dem, fem, gem, hem, lem, mem, rem, vem, hvem, item, poem, slem, them, tvem.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord