Amning i plural

Amning är ordet.

Plural för amning är amningar, amningarna, amningars och amningarnas.

Vad är plural för amning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet amning. Plural av amning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet amning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet amning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet amning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder amning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av amning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/amning

Du kan också söka efter amning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=amning

Mer information om ordet amning:

Ordet amning består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på amning?

Följande ord rimmar med amning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 26 ord som på något sätt liknar ordet amning Här kommer de tio första: artbestämning, avstämning, avstämningskrets, beklämning, benämning, bestämning, festivalstämning, feststämning, fördämningsvall och fornlämning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord