Thing i plural

Thing är ordet.

Plural för thing är thing, thingen, things och thingens.

Vad är plural för thing?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet thing. Plural av thing är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet thing.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet thing. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet thing har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder thing?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av thing så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/thing

Du kan också söka efter thing direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=thing

Mer information om ordet thing:

Ordet thing består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på thing?

Följande ord rimmar med thing: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, tjing, tving, amning, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord