Ting i plural

Ting är ordet.

Plural för ting är ting, tingen, tings och tingens.

Vad är plural för ting?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ting. Plural av ting är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ting.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ting. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ting har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ting?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ting så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ting

Du kan också söka efter ting direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ting

Mer information om ordet ting:

Ordet ting består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till ting:

Ting har dessa synonymer: föremål, grej, objekt, pryl, sak, saker

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ting, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ting?

Följande ord rimmar med ting: ding, king, ring, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 64 ord som på något sätt liknar ordet ting Här kommer de tio första: allting, bålgeting, batting, beting, betingelse, betingning, börsting, bortbyting, dejtingsajt och distingerad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord