Objekt i plural

Objekt är ordet.

Plural för objekt är objekt, objekten, objekts och objektens.

Vad är plural för objekt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet objekt. Plural av objekt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet objekt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet objekt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet objekt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder objekt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av objekt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/objekt

Du kan också söka efter objekt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=objekt

Mer information om ordet objekt:

Ordet objekt består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till objekt:

Objekt har dessa synonymer: föremål, sak, ting

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet objekt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på objekt?

Följande ord rimmar med objekt: sekt, vekt, lekt, blekt, smekt, knekt, stekt, affekt, insekt, ostekt, selekt, effekt, direkt, defekt, aspekt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 11 ord som på något sätt liknar ordet objekt Här kommer de tio första: ackusativobjekt, dativobjekt, objektglas, objektifiering, objektiv, objektsform, objektspråk, samlarobjekt, teleobjektiv och vidvinkelobjektiv.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord