Sekt i plural

Sekt är ordet.

Plural för sekt är sekter, sekterna, sekters och sekternas.

Vad är plural för sekt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sekt. Plural av sekt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sekt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sekt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sekt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sekt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sekt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sekt

Du kan också söka efter sekt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sekt

Mer information om ordet sekt:

Ordet sekt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till sekt:

Sekt har dessa synonymer: kult

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sekt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sekt?

Följande ord rimmar med sekt: vekt, lekt, blekt, smekt, knekt, stekt, affekt, insekt, ostekt, selekt, objekt, effekt, direkt, defekt, aspekt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 18 ord som på något sätt liknar ordet sekt Här kommer de tio första: antivivisektionist, bisektris, dissektion, försörjningssektor, insekt, insektsägg, insektsart, insektsätare, insektslarv och sekterism.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord