Effekt i plural

Effekt är ordet.

Plural för effekt är effekter, effekterna, effekters och effekternas.

Vad är plural för effekt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet effekt. Plural av effekt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet effekt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet effekt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet effekt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder effekt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av effekt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/effekt

Du kan också söka efter effekt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=effekt

Mer information om ordet effekt:

Ordet effekt består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till effekt:

Effekt har dessa synonymer: följd, genomslagskraft, verkan, verkning, återverkning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet effekt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på effekt?

Följande ord rimmar med effekt: sekt, vekt, lekt, blekt, smekt, knekt, stekt, affekt, insekt, ostekt, selekt, objekt, direkt, defekt, aspekt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 18 ord som på något sätt liknar ordet effekt Här kommer de tio första: bieffekt, dopplereffekt, drivhuseffekt, effektfull, effektiv, effektiviserad, effektiviserande, effektivitet, effektsökeri och effektuerad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord