Affekt i plural

Affekt är ordet.

Plural för affekt är affekter, affekterna, affekters och affekternas.

Vad är plural för affekt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet affekt. Plural av affekt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet affekt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet affekt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet affekt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder affekt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av affekt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/affekt

Du kan också söka efter affekt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=affekt

Mer information om ordet affekt:

Ordet affekt består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på affekt?

Följande ord rimmar med affekt: sekt, vekt, lekt, blekt, smekt, knekt, stekt, insekt, ostekt, selekt, objekt, effekt, direkt, defekt, aspekt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet affekt: affektation, affekterad, affektion, affektionsvärde, affektiv och lågaffektiv.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord