Defekt i plural

Defekt är ordet.

Plural för defekt är defekta.

Vad är plural för defekt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet defekt. Plural av defekt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet defekt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet defekt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet defekt har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder defekt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av defekt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/defekt

Du kan också söka efter defekt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=defekt

Mer information om ordet defekt:

Ordet defekt består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till defekt:

Defekt har dessa synonymer: bristfällig, felaktig, felaktighet, skada, skadad, trasig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet defekt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på defekt?

Följande ord rimmar med defekt: sekt, vekt, lekt, blekt, smekt, knekt, stekt, affekt, insekt, ostekt, selekt, objekt, effekt, direkt, aspekt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet defekt: defektiv.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord