Insekt i plural

Insekt är ordet.

Plural för insekt är insekter, insekterna, insekters och insekternas.

Vad är plural för insekt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet insekt. Plural av insekt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet insekt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet insekt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet insekt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder insekt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av insekt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/insekt

Du kan också söka efter insekt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=insekt

Mer information om ordet insekt:

Ordet insekt består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till insekt:

Insekt har dessa synonymer: kryp, litet djur

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet insekt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på insekt?

Följande ord rimmar med insekt: sekt, vekt, lekt, blekt, smekt, knekt, stekt, affekt, ostekt, selekt, objekt, effekt, direkt, defekt, aspekt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet insekt: insektsägg, insektsart, insektsätare, insektslarv, skadeinsekt och urinsekt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord