Knekt i plural

Knekt är ordet.

Plural för knekt är knektar, knektarna, knektars och knektarnas.

Vad är plural för knekt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knekt. Plural av knekt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knekt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knekt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knekt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knekt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knekt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knekt

Du kan också söka efter knekt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knekt

Mer information om ordet knekt:

Ordet knekt består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till knekt:

Knekt har dessa synonymer: soldat

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet knekt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på knekt?

Följande ord rimmar med knekt: sekt, vekt, lekt, blekt, smekt, stekt, affekt, insekt, ostekt, selekt, objekt, effekt, direkt, defekt, aspekt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet knekt: legoknekt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord