Tving i plural

Tving är ordet.

Plural för tving är tvingar, tvingarna, tvingars och tvingarnas.

Vad är plural för tving?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tving. Plural av tving är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tving.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tving. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tving har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tving?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tving så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tving

Du kan också söka efter tving direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tving

Mer information om ordet tving:

Ordet tving består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på tving?

Följande ord rimmar med tving: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, amning, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet tving: betvingande, hittvingad, obetvinglig, sotvingad, svartvingad, tvingad, tvingande och vitvingad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord